Thẻ: lakeview city

Đang có một cơn sốt “âm ỉ”

Đang có một cơn sốt “âm ỉ”

Tin tức
Hoạt động bán hàng, công bố dự án mới của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS những tháng đầu năm diễn ra khá xôm tụ. Đặc biệt ở một số phân khúc, sản phẩm của nhiều chủ đầu tư có uy tín vẫn giao d