Chuyển nhượng

Căn hộ – SUNRISE CITY

Căn hộ – SUNRISE CITY
3 tỷ 100 triệu
Vị trí: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 3
Diện tích: 112 m2
Mã: B529081205a

Căn hộ – LEXINGTON

Căn hộ – LEXINGTON
3 TỶ 300 TRIỆU
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 3
Diện tích: 97 m2
Mã: E414091205a

Căn hộ – TROPIC GARDEN

Căn hộ – TROPIC GARDEN
2 tỷ 050 triệu
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 2
Diện tích: 65 m2
Mã: C318031205a

Căn hộ – TROPIC GARDEN

Căn hộ – TROPIC GARDEN
4 tỷ 200 triệu
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 2
Diện tích: 112 m2
Mã: C122051205a

Căn hộ – TROPIC GARDEN

Căn hộ – TROPIC GARDEN
2 tỷ 550 triệu
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 2
Diện tích: 88 m2
Mã: C204061205a

Căn hộ – TROPIC GARDEN

Căn hộ – TROPIC GARDEN
2 tỷ 600 triệu
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 2
Diện tích: 88 m2
Mã: C205031205a

Căn hộ – TROPIC GARDEN

Căn hộ – TROPIC GARDEN
2 tỷ 600 triệu
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 2
Diện tích: 88 m2
Mã: C207031205a

Căn hộ – TROPIC GARDEN

Căn hộ – TROPIC GARDEN
2 TỶ 600 TRIỆU
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 2
Diện tích: 88 m2
Mã: C208021205a

Căn hộ – TROPIC GARDEN

Căn hộ – TROPIC GARDEN
3 TỶ 300 TRIỆU
Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Loại hình: Căn hộ cao cấp
Số phòng ngủ: 3
Diện tích: 112 m2
Mã: C208051205a